Forslag til samarbeidsavtaler

GPO har valgt å utarbeide forsalg til en samarbeidsavtale som du kan bruke i din praksis. Dette er kun et forslag som er fritt til medlemmene å bruke. Forslaget er laget i tråd med vårt etiske regelverk og de nye GDPR reglene:

• Forslag når coachee er bestilleren – Samarbeidsavtale mellom (Firmanavn, org. nr.) og NN (Coachee)

 • Forslag når bestiller er en organisasjon hvor oppdraget er å coache en eller flere ansatte –  Samarbeidsavtale mellom Firmanavn, org.nr (leverandør av coachingtjenester) og Firmanavn, org.nr. (bestiller og oppdragsgiver)