Faglig utvikling

GPO bidrar til din faglige utvikling gjennom å arrangere workshops og gratis gestaltsalonger. GPO inviterer aktive gestaltpraktiserende fra inn og utland.

Kvalitetssikring

Som konsulent, leder eller coach er du ditt viktigste verktøy! Du kvalitetsikrer deg selv gjennom å gå regelmessig i veiledning og holde deg faglig oppdatert.

Erfaringsdeling

GPO gir medlemmer muligheter til å utveksle erfaringer og reflektere over aktuelle faglige problemstillinger gjennom våre workshops og gestaltsalonger.

Nettverksbygging

Våre gratis gestaltsalonger er lavterskel eventer for våre medlemmer, for å mingle, få faglig oppdatering og bygge faglige nettverk. Det samme gjelder våre workshops.

Priser og Medlemskap

Ordinær medlem

1290/år

For deg som ønsker en tilknytning til GPO´s fagmiljø, og benytter seg av medlemsfordelene.

Akkreditert medlem

1290/år

For deg som ønsker en tilknytning til GPO´s fagmiljø. Bruke tittelen MGPO, står på GPOs nettside.

Student medlem

750/år

For deg som studerer Gestalt Coaching - eller gestaltterapi, og ønsker tilknytting til GPO´s fagmiljø.

Pensjonist medlem

750/år

For deg som har pensjonert deg, men som fortsatt ønsker å være tilknyttet GPO´s fagmiljø.

Akkrediterte coacher og godkjente veiledere

Akkreditert Coacher

Veiledere

“I do my thing and you do your thing. I am not in this world to live up to your expectations, And you are not in this world to live up to mine. You are you, and I am I, and if by chance we find each other, it’s beautiful. If not, it can’t be helped.“ -Fritz Perls-

Gestalt i Verden!


Relevante Gestalt- og OD lenker

Leie av rom for GPO medlemmer

Les mer..

Ofte stilte spørsmål

Hva er GPO?

Vi er en non-profit medlemsorganisasjon. Vi jobber for at våre medlemmer skal ha et faglig møtested og bygge faglig nettverk. Vår visjon er å ha et levende faglig miljø. Gjennom å møtes om faglige temaer og refleksjoner bygger vi både relasjoner og holder oss faglig oppdatert. Vi arrangerer flere faglige møtesteder gjennom året.

Hvorfor velge GPO?

Hvis du er gestaltterapeut eller gestalt coach, og jobber i eller mot organisasjoner uansett stilling, så er vi den som kan tilby deg et faglig miljø, -oppdatering og faglig nettverk.

Hvordan er GPO organisert?

Vi er en medlemsorganisasjon, hvor styret velges av årsmøtet. Gjennom året så gjennomfører styret nødvendige styremøter, og jobber for å organisere workshops, gestaltsalonger, og andre medlemsfordeler. Alle i styret er særskilt interressert i utvikling av fagmiljøet, og har dette som frivillig gratisarbeid ved siden av sin jobb.

Hvilke kriterier gjelder for medlemskap?

For å bli medlem må du ha en grunnutdanning fra en EAGT godkjent utdanningsinstitutt, eller noe som tilsvarer ift. lengde og innhold som minimum coachingutdanningen til NGI.

Hva er pensjonistmedlem?

Hvis du pensjonerer deg, har du mulighet til fortsatt å være medlem og få medlemsfordeler. Gjør om ditt medlemskap på "Min side"

Hva er studentmedlem?

Studentmedlemskap er for deg som studerer på en av NGIs grunnutdanninger, dvs gestaltterapi eller gestalt coaching. Hvis du pensjonerer deg, har du mulighet til fortsatt å være medlem og få medlemsfordeler til en billigere pris.

Hva er ordinært medlem?

Ordinært medlem er når du bare ønsker å være medlem og kunne ta del i våre arrangementer, men uten at du har krav til at du har et bestemt antall veiledningstimer slik det er ved akkreditert medlem. Alle våre medlemmer er bundet av vårt etiske regelverk, hvor det fremheves at alle bør gå i veiledning. Våre ordinære medlemmer har derfor også en plikt til å kvalitetssikre seg selv og sin praksis, men har ikke noen minimumskrav.

Hva er akkreditert medlem?

Akkreditert medlem er nå du går i tilstrekkelig veiledning hos veileder som har organisasjonskompetanse. Det kreves at du har 26 timer faglig oppdatering, hvorav du minimum har 12 timer hos godkjent veileder. Du har også beskrevet din kompetanse fra organisasjonsarbeid. Som akkreditert coach har du rett til å bruke tittelen MGPO, som betyr at vi som organisasjon bekrefter at du kvalitetsikrer deg og din praksis gjennom veiledning og faglig oppdatering. Du kan også være synlig på vår webside over akkrediterte coacher.