Gestalt Praktiserende i Organisasjoner

about pic

Vår metode – din styrke

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO) er en landsomfattende medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende i organisasjoner. Vi er en non-profitt organisasjon, som jobber for å tilby våre medlemmer et faglig nettverk, møteplasser og mulighet for faglig oppdatering gjennom workshops og gestaltsalonger. Våre medlemmer er enten utdannet Gestaltterapeuter, Gestaltcoach eller annen gestaltutdanning, felles er at vi bruker vår kompetanse i vårt arbeid i eller mot organisasjoner. Våre medlemmer er selvstendig næringsdrivende, konsulenter, ledere, HR partnere, eller andre nøkkelstillinger der de jobber.

Mer Info
Faglig utvikling

GPO bidrar til din faglige utvikling gjennom å arrangere workshops og gratis gestaltsalonger. GPO inviterer aktive gestaltpraktiserende fra inn og utland.

Kvalitetssikring

Som konsulent, leder eller coach er du ditt viktigste verktøy! Du kvalitetsikrer deg selv gjennom å gå regelmessig i veiledning og holde deg oppdatert.

Nettverksbygging

Våre gratis gestaltsalonger er lavterskel eventer for våre medlemmer, for å få faglig oppdatering og bygge faglige nettverk.

Priser og Medlemskap

Ordinær medlem

1290

årlig

For deg som ønsker en tilknytning til GPO´s fagmiljø, og benytter seg av medlemsfordelene.

Les mer
Akkreditert medlem

1290

årlig

Allerede ordinært medlem og vil bruke tittelen MGPO.

Les mer
Student medlem

750

årlig

For deg som studerer Gestalt Coaching - eller gestaltterapi.

Les mer

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er GPO?

Vi er en non-profit medlemsorganisasjon. Vi jobber for at våre medlemmer skal ha et faglig møtested og bygge faglig nettverk. Vår visjon er å ha et levende faglig miljø. Gjennom å møtes om faglige temaer og refleksjoner bygger vi både relasjoner og holder oss faglig oppdatert. Vi arrangerer flere faglige møtesteder gjennom året.

Hvorfor velge GPO?

Hvis du er gestaltterapeut eller gestalt coach, og jobber i eller mot organisasjoner uansett stilling, så er vi den som kan tilby deg et faglig miljø, -oppdatering og faglig nettverk.

Hvordan er GPO organisert?

Vi er en medlemsorganisasjon, hvor styret velges av årsmøtet. Gjennom året gjennomfører styret nødvendige styremøter og jobber for å organisere workshops, gestaltsalonger, og andre medlemsfordeler. Alle i styret er særskilt interressert i utvikling av fagmiljøet, og har dette som frivillig gratisarbeid ved siden av sin jobb.

Hvilke kriterier gjelder for medlemskap?

For å bli medlem må du ha en grunnutdanning fra et EAGT godkjent utdanningsinstitutt, eller noe som tilsvarer ift. lengde og innhold som minimum coachingutdanningen til NGI.

Hva er pensjonistmedlem?

Hvis du pensjonerer deg, har du mulighet til fortsatt å være medlem og få medlemsfordelene til en lavere pris. Gjør om ditt medlemskap på "Min side".

Hva er studentmedlem?

Studentmedlemskap er for deg som studerer på en av NGIs grunnutdanninger, dvs gestaltterapi eller gestalt coaching.

Hva er ordinært medlem?

Ordinært medlem er for deg som ønsker å være medlem og ta del i våre arrangementer, men uten at det blir satt krav til at du har et bestemt antall veiledningstimer slik det er ved akkreditert medlem. Alle våre medlemmer er bundet av vårt etiske regelverk, hvor det fremheves at alle bør gå i veiledning. Våre ordinære medlemmer har derfor også en plikt til å kvalitetssikre seg selv og sin praksis, men det settes ikke minimumskrav.

Hva er akkreditert medlem?

For å være akkreditert medlem settes det krav til at du har tilstrekkelig organisasjonskompetanse og at du regelmessig går i veiledning hos veileder som har organisasjonskompetanse. Det kreves 23 timer faglig oppdatering årlig, hvorav minimum 12 timer er hos godkjent veileder. Som akkreditert coach har du rett til å bruke tittelen MGPO, det betyr at vi som organisasjon bekrefter at du kvalitetsikrer deg og din praksis gjennom veiledning og faglig oppdatering. Du kan også være synlig på vår webside over akkrediterte coacher.

Leie av rom for GPO medlemmer