Det er hvert år flere gestaltcoacher under utdanning. For å bli utdannet gestaltcoach trenger studentene å øve seg på å coache. Studenene har lov til å starte med læringscoaching fra 2 studieår, når de har bestått de objektive kravene som er: bestått eksamen første år, tatt minst 20 timer egencoaching, vært med på alle samlinger første studieår, kollokviegrupper og skrevet logger fra alle samlinger.

Vil du prøve å bli coachet av en coachstudent som er under utdanning? Det er rimeligere pris, og du bidrar til læring. Alle studentene under utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole blir veiledet av godkjente veiledere som er knyttet til høyskolen. Les mer om utdanningen her: https://gestalt.no/studietilbud/gestaltcoaching/

Vi ønsker å vise fram våre studentmedlemmer som er under utdanning her, og på den måten bistå at de får best mulig praksis.