Ønsker du å bli ordinært medlem?

Registrer deg her om du vil bli medlem av GPO. Kravene for å bli medlem står under. Da er du i medlemskategorien ordinært medlem.

Er du kvalifisert til å være akkreditert medlem og ønsker å søke? Vi har gjort det enkelt for deg, du kan selv fylle ut din faglig oppdatering og veiledning på “Min veiledning”. Fyll ut alle nødvendige felt, og når du har nok timer så vil du automatisk bli akkreditert medlem. Vi får melding om det, og går over de opplysningene du har oppgitt. Er alt iorden, så er du godkjent som akkreditert. Vi går kun i dialog med der hvor det er mangelfulle eller noe feil.
Opprettholdelse av akkrediteringen. Vi oppfordrer alle medlememmer til fortløpende å holde “Min side” og “Min veiledning” oppdatert. Da opprettholdes din akkreditering.

Krav for å bli ordinært medlem i GPO

Krav til utdanning

  • Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt- Høyskole eller tilsvarende utdanning godkjent av EAGT.
  • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet.

Alternativ opptakskrav

  • Søknad vurderes individuelt