Hvorfor er veiledning viktig?

Under utdannelsen til å bli gestaltterapi og gestalt-coach legges det krav til et stort antall egenterapi/egen-coaching under utdannelsen, og når man begynner å ta klienter er det krav til at man går i veiledning. Dette er en kvalitetssikring av oss selv for å sikre at vi holder oss oppdatert faglig, så vel som at vi har et bevisst forhold til de dilemmaer som dukker opp i arbeid med mennesker. Vi har etiske retningslinjer for våre medlemmer og i veiledning får man hjelp til å se på eventuelle etiske dilemmaer man kan møte i sin praksis.

GPO som organisasjon jobber derfor aktivt for å tilby faglig oppdatering til medlemmer og å motivere medlemmer til å gå i veileding for å kvalitetssikre seg selv som profesjonell aktør.

Selv om du ikke jobber som coach, men jobber som konsulent, leder eller nøkkelperson i en bedrift er det viktig at du går i veiledning.

Alle våre medlemmer har plikt til å gå i veiledning på eget arbeid, uansett hvordan du benytter deg av din gestalt kompetanse. Som ordinært medlem har du imidlertid ikke noe minimumskrav til hvor mye veiledning du skal gå. For å bli akkreditert medlem/coach så har vi et minimums krav til veiledning og faglig oppdatering. De som er akkreditert medlem, blir synlig på vår webside for akkrediterte coacher (med mindre de har ønsket å være privat).