Vår metode – din styrke

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO) er en landsomfattende medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende i organisasjoner. Vi er en non-profitt organisasjon, som jobber for å tilby våre medlemmer faglig et faglig nettverk, møteplasser og mulighet for faglig oppdatering gjennom workshops og gestaltsalonger. Våre medlemmer er enten utdannet Gestaltterapeuter, Gestaltcoach eller annen gestaltutdanning, felles er at vi bruker vår kompetanse i vårt arbeid i eller mot organisasjoner. Våre medlemmer er selvstendig næringsdrivende, konsulenter, ledere, HR partnere, eller andre nøkkelstillinger der de jobber.

Vi er en levende organisasjon

Medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende i organisasjoner

GPO skal være et sted hvor du kan møte fagkolleger, utveksle erfaringer, nye ideer og få faglig påfyll. Vi organiserer workshops med aktuelle og aktive gestaltpraktiserende som fasiliterer.  Vi har 1-2 to gestaltsalonger hvert halvår. GPO følger med på trender og aktuelt fagstoff og holder medlemmene oppdatert.

Relasjoner

Faglig nettverksbygging

Etter utdanningen trenger du et sted hvor du kan møte andre fagkolleager, og diskutere faglige problemstillinger.  GPO lager møteplasser for det, spesielt lavterskeltilbudet med Gestaltsalonger. Alle deltakeren bidrar til at gestaltsalongene blir et vellykket arrangement, på gestaltisk vis. Vi sørger for at det blir tid til mingling og nettverksbygging. Workshoppene er også en arena for nettverksbygging.

Vi følger med i tiden og gir aktuelle medlemsfordeler

Medlemsfordeler

I tillegg til å arrangere workshops og gratis gestaltsalonger til våre medlemmer, så følger vi med på aktuelle trender, og tilbyr informasjon om dette. GPO sender ut nyhetsbrev til medlemmene jevnlig. GPO har rom du som medlem kan leie på timesbasis sentralt i Oslo. Hvert år holder GPO av litt midler til et forskningsfond øremerket GPO området. Vi har til nå kjøpt Gestaltmagasinet av NGF til alle våre medlemmer, nå legges Gestaltmagasinet ut elektronisk og våre medlemmer vil ha tilgang til å lese det online.

Samarbeidspartnere.

Samarbeid med internasjonale gestaltmiljøer

Vi har jevnlig invitert utenlandske kjente gestaltpraktiserende til å holde workshops for oss. Vi har vi hatt workshop med blant annet Joe Melnick (Cap Cod), Rosie Burrows (Budapest), Sally Denham-Vaughan (ROG, England), Sean Gaffney (Stockholm/Irland), Gerhard Fazer (Switzerland), samt Bob og Rita Resnick. Vi har hatt samarbeid med GO Makedonia, Gestaltakademiet i Stockholm og AFF.  Vi er organisasjonsmedlem i Intagio, internasjonalt gestaltnettverk. Vi er også med i ODNE Europe Organisastion Development Network i Europa.