Vår metode – din styrke

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO) er en landsomfattende medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende i organisasjoner.
Vi er en non-profitt organisasjon, som jobber for å tilby våre medlemmer et faglig nettverk, møteplasser og mulighet for faglig oppdatering gjennom workshops og gestaltsalonger.
Våre medlemmer er enten utdannet Gestaltterapeuter, Gestaltcoach eller har annen gestaltutdanning. Felles er at vi bruker kompetansen vår i arbeid i eller mot organisasjoner. Medlemmene er selvstendig næringsdrivende, konsulenter, ledere, HR partnere, eller har andre nøkkelstillinger der de jobber.

Vi er en levende organisasjon

Medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende i organisasjoner

GPO skal være et sted hvor du kan møte fagkolleger, utveksle erfaringer, nye ideer og få faglig påfyll.
Vi organiserer workshops med aktuelle og aktive gestaltpraktiserende som fasiliterer. Vi har 1-2 workshops og gestaltsalonger hvert halvår.
GPO følger med på trender og aktuelt fagstoff og holder medlemmene oppdatert.

Relasjoner

Faglig nettverksbygging

Etter utdanningen trenger du et sted hvor du kan møte andre fagkolleager og diskutere faglige problemstillinger.  GPO lager møteplasser for det, spesielt med lavterskeltilbudet Gestaltsalonger. Alle deltakeren bidrar til at gestaltsalongene blir et vellykket arrangement, på gestaltisk vis. Vi sørger for at det blir tid til mingling og nettverksbygging. Workshopene er også en arena for nettverksbygging.

Vi følger med i tiden og gir aktuelle medlemsfordeler

Medlemsfordeler

I tillegg til å arrangere workshops og gratis gestaltsalonger for våre medlemmer, følger vi med på aktuelle trender og tilbyr informasjon om dette. GPO sender ut nyhetsbrev til medlemmene jevnlig.
Hvert år holder GPO av litt midler til et forskningsfond øremerket GPO området.
Vi har til nå kjøpt Gestaltmagasinet av NGF til alle våre medlemmer, nå som Gestaltmagasinet legges ut elektronisk og våre medlemmer vil ha tilgang til å lese det online.
GPO har rom sentralt i Oslo som du som medlem kan leie på timesbasis.

Samarbeidspartnere.

Samarbeid med internasjonale gestaltmiljøer

GPO har jevnlig invitert utenlandske kjente gestaltpraktiserende til å holde workshops for oss. Vi har blandt annet hatt workshop med Joe Melnick (Cap Cod), Rosie Burrows (Budapest), Sally Denham-Vaughan (ROG, England), Sean Gaffney (Stockholm/Irland), Gerhard Fazer (Switzerland), samt Bob og Rita Resnick.
Vi har hatt samarbeid med GO Makedonia, Gestaltakademiet i Stockholm og AFF og er organisasjonsmedlem i Intagio, et internasjonalt gestaltnettverk. Vi er også med i ODNE, Europe Organisastion Development Network i Europa.