Hvem er Veileder i GPO?

De som er godkjent veileder i GPO er medlemmer av GPO, som innfrir kriteriene under. Vi kan også godkjenne andre veiledere etter konkret forespørsel fra veiledere eller medlemmer. Vi legger da i hovedsak vekt på at de har EAGT godkjent veilederutdanning, organisasjonskompetanse og at de går i regelmessig veiledning. For å stå på listen over våre veiledere, så må man være medlem av GPO.

Kriterier for å bli godkjent Veileder

  • Eksamen fra godkjent gestaltveilederutdanning på nivå med NGI sin
    1,5 årige veilederutdanning.
  • Fyller kriteriene for å bli akkreditert coach
  • I tillegg til å fylle kriteriene for akkreditert coach skal veiledere ha en organisasjons kompetanse i minimum 2-3 år.
  • Med organisasjons kompetanse regnes erfaring fra organisasjonsarbeid f.eks gjennom lederroller, andre nøkkelroller i en organisasjon, HR utviklingsarbeid, intern/ekstern konsulent eller sentrale roller innen tillitsvalgtes organisasjoner/vernetjenesten eller andre lignende nøkkelroller som ansatt. Har jobbet på oppdrag som ekstern konsulent/coach.