Ønsker du å bli registrert som akkreditert coach hos oss?

GPO ønsker å få flere av medlemmene til å bli synlige som akkreditert coach på hjemmesiden og har gjort søknadsprosessen enkel.

For å bli akkreditert coach må du tilfredsstille kravene til å bli akkreditert medlem. Det kreves bla. at du går i veiledning på din praksis og holder deg faglig oppdatert. Ved å logge inn på din profil og registrere veiledning, faglig oppdatering og legge inn en beskrivelse av orgnisasjonserfaringen din, vil du automatisk bli lagt ut som akkrediert coach (med mindre du har krysset av for å være privat). Når du er akkreditert medlem har rett til å bruke tittelen MGPO.

Krav for å bli akkreditert coach i GPO

Krav til utdanning

  • Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt- Høyskole eller tilsvarende utdanning godkjent av EAGT.
  • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet.

Krav til veiledning

  • Minimum 23 timer veiledning (60 min) årlig.
  • Av disse skal det være minimum 12 timer med GPO-godkjent veileder. Veiledning med NGF-godkjent veileder kan, etter vurdering fra styret, godkjennes. Veiledningen må ha organisasjon som tema.
  • Øvrige timer kan for eksempel være kollegaveiledning (av kollegaer med gestaltbakgrunn og organisasjonserfaring) eller faglig oppdatering gjennom deltakelse på gestaltworkshop eller gestaltsalong med temaer innen organisasjon.


Hvordan bli akkreditert cocach

Du som er nyutdannet coach fra NGI kan bli akkreditert coach med det samme, forutsatt at du har minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet.
Gå inn på “min veiledning” i profilen din og legg inn veiledning du har hatt på NGI, andre faglige oppdateringer som gestaltsalonger eller workshops og beskriv organisasjonserfaringen din. Deretter vil du automatisk bli akkreditert.

Andre som ønsker å akkreditere seg må også vise at de har hatt tilstrekkelig veiledning og faglige oppdateringer (se krav til veiledning). Legg inn veiledning etc. fra de siste 12 månedene og beskriv din organisasjonserfaring. Når det er gjort blir du automatisk akkreditert.

Vi får melding om at du har registrert nok timer og vil sjekke at alt er riktig fyllt ut, evt. kontakte deg om noe er mangelfullt eller feil.

  • Alle må deretter holde seg faglig oppdatert og å gå jevnlig i veiledning i tråd med gjeldende krav. Oppdater profilen jevnlig.