Kontraktsmaler

Coaching- og konsulentkontrakt

GPO har valgt å utarbeide forsalg til kontrakter som du kan bruke i din praksis. Disse kontraktene er laget i tråd med vårt etiske regelverk og de nye GDPR reglene. Vi har laget en ren coachingkontrakt for coach/coache, og vi har utarbeidet en kontrakt for når du er leid inn i en organisasjon, og får oppdrag å coache ansatte. I denne situasjonen trenger man en treparts kontrakt, som er litt mer komplisert. Der kreves det at blant annet at du avtaler hvordan taushetsplikt er i forhold til coach skal overholdes, og hva som evt. skal tilbakemeldes til bestiller. Det er viktig at det er transparent og tydelig.